General

L’escola catalana del contrabaix

General
11è CICLE DE CONCERTS «ELS TEUS CLÀSSICS»»L’escola catalana del contrabaix»Pere Valls: »Segona fantasia». Tema amb variacions per a contrabaix i piano. Antoni Torelló: Fantasia amb variacions «Leonora», per a contrabaix…